PR

Alle medlemmer af Dansk Marsvin Forening kan afholde PR for foreningen. Det være sig i forretninger, dyreklinikker og dyrskuer.

Det eneste krav er, at man benytter sig af foreningens PR materiale, som kan downloades fra portalen og udskrives på printer.

 

Print kan bestilles ved henvendelse i god tid hos PR og Medieansvarlig.

 

Man skal være opmærksom på, at der ikke sælges dyr i forbindelse med PR arrangementer.

 

God fornøjelse 

 

Retningslinjer for afhloldelse af PR