Retningslinjer for brug af salgssiden

Bemærk! Det er foreløbig en forsøgsordning der fungerer frem til årsskiftet 2020/2021, derefter evalueres ordningen.

Mvh Bestyrelsen

1.

Alle betalende medlemmer af DMF kan gøre brug af salgssiden på foreningens hjemmeside.

2.

Der kan tilføjes max. 5 dyr pr. medlem og 1 billede pr. dyr som skal være jpg eller png-filer

3.

Annoncerne ligger synlige på siden i 4 uger eller indtil de meddeles solgt.

4.

Blanketten til opslag SKAL benyttes for at opslag lægges på siden.
Download, udfyld, gem, vedhæft billede og send 

5.

Vedhæft 1 billede af hvert salgsdyr og navngiv billedet som nummer på blanketten Dyr 1 = filnavn: dyr 1
Dyr 2 = filnavn: dyr 2 osv...
Send din salgsblanket og vedhæftede billede/billeder i en mail til
webmaster 

DMF har intet ansvar ift. kontakt mellem sælger og køber, og kan derfor ikke drages til ansvar ift. fejl og mangler.